Modern İran'da Zerdüştiler

Fiyat : ₺25,00

İran, Zerdüştîliğin kadim bir merkezidir. Her ne kadar Zerdüşt’ün İran’da doğduğu ve yaşadığı kesin olmasa da onun oluşturduğu dinin, gelişerek günümüze kadar ulaşmasında bu coğrafyanın önemli yeri bulunmaktadır. Zerdüştîlik, İran’daki uzun tarihi geçmişiyle Ahamenişler/Persler (M.Ö. 550-331) ve Sasaniler (224-651) gibi iki imparatorluk döneminde devlet desteği görmüş ve İran coğrafyasının şekillenmesinde önemli tesiri olmuştur. Sasanilerin yıkılmasından sonra yok olmamış, etkin olmasa da varlığını, tesirini İran ve Hindistan gibi farklı coğrafyalarda sürdürmüştür. İran İslam inancının ve halk kültürünün birçok unsurunda bu tesiri görmek mümkündür. Günümüzde Zerdüştîlik İran’da az sayıda müntesibiyle varlığını devam ettirmektedir. Dünya çapında bu din hakkında birçok araştırma yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Fakat bu dinin akademik düzeyde ülkemizde hak ettiği ilgiyi yeterince gördüğü söylenemez.

:

Yazar: M. Emin Sular

Yayınevi: Eski Yeni

Dinler tarihi

Benzer Ürünler
Etiketler
MODERN, MODERN İRAN’DA, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M., MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Din, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Din Eski, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Din Eski din, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Din Eski din Zerdüşt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Din Eski Zerdüşt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Din din, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Din din Zerdüşt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Din Zerdüşt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Eski, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Eski din, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Eski din Zerdüşt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Eski Zerdüşt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini din, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini din Zerdüşt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Dini Zerdüşt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Din, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Din Eski, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Din Eski din, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Din Eski din Zerdüşt, MODERN İRAN’DA ZERDÜŞTÎLER M. Emin Sular Dinler Tarihi Zerdüştler Ateşperest ateşgede İran Kürt Din Eski Zerdüş,